Sähkö

Vectoraman sähkötiimi, kutsutaan joskus myös IVO-tiimiksi tai IVOcrewiksi, vastaa tapahtumaan rakennettavan, työmaakeskuksilla toteutetun tilapäissähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja sähkönkäytöstä. Tilapäissähköverkko rakennetaan SFS 6000-7-711 mukaisesti, joka asettaa vaatimukset nimenomaan verkkopelitapahtumien kaltaisille sähköverkoratkaisuille, jossa luodaan osastoja (konepaikat), joihin maallikot (asiakkaat) kytkeytyvät omilla laitteillaan. Sähkötiimissä merkittävät sähköverkon rakennusvaiheet ja muut tehtävät voidaan karkeasti jaoitella seuraavasti:

  • Sähköjen suunnittelu ennen tapahtumaa siten, että kaikki tarvittaviin sähkökäyttöpaikkoihin tulee riittävästi sähkökapasiteettia ja että tapahtumaverkko voidaan toteuttaa voimassaolevien standardien ja lakien mukaan.
  • Tapahtuman aluksi sähköverkon rakentaminen lähtee liikkeelle rungon rakentamisesta, joka tulee saada kerralla oikein, tapahtuman aikana sähkörungon korjaus on lähes mahdotonta. Rungon rakentamisessa ensimmäiset vaiheet on lajitella voimavirtajohdot pituuksien ja paksuuksien mukaan, jotta eri kohteisiin voidaan valita juuri sopivan mittaiset johdot. Liian pitkien kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa riittämättömät oikosulkuvirrat ja tarvittavan runkomateriaalin loppumisen kesken ennen rungon valmistumista.
  • Kun runko on saatu riittävän pitkälle, aletaan rakentamaan pöytäsähköjä, millä tarkoitetaan konepaikkojen osalta kävijöille ja muualla kaikille muille oheistoiminnoille ja funktioille tarkoitettuja yksivaihevetoja.
  • Pöytäsähköihin ja muihin yksivaihevetoihin ei kuitekaan anneta lupaa liittyä laitteineen, ennenkuin kyseisille vedoille on suoritettu niinsanottu sähköjen siunaaminen. Tällä tarkoitetaan tilapäisverkon tarkastusta, eli muunmuassa vikavirtasuojauksen ja oikosulkuvirran mittausta ja mahdollisten korjaustoimien suorittamista. Kun sähköt ovat testattu ja mahdolliset kaapelisuojaukset ovat varmistettu, sähköverkon voi todeta tulleen valmiiksi.
  • Tapahtuman aikana sähkötiimi suorittaa sähkön valvontaa esim. sähkötiimiläisten kesken jaettuina muutamien tuntien pituisina päivystysvuoroina. Päivystystehtäviin kuuluu esim. sähkövikojen selvittäminen ja korjaaminen, sekä asiakkaiden neuvominen turvalliseen sähköverkkoon kytkeytymiseen.
  • Tapahtuman lopuksi sähköverkon purkutyöt aloitetaan yleensä heti, kun ensimmäisiä asiakaspöytiä alkaa olemaan tyhjinä. Tämä siksi, koska sähköjen purku ja lajittelu on yksi purun suuritöisimmistä tehtävistä. Omat ja vuokratut sähkökalustot tulee eritellä ja sähkökaapeleissa, myös kaikista lyhkäsimmissä tulee noudattaa annettuja pakkausohjeita ja -menetelmiä. Kaikista varmin tapa saada jopa satoja euroja maksava voimavirtakaapeli rikki on vyyhtiä tai sitoa se väärin.
  • Tapahtumien välissä sähkötiimin vakiojäsenet valvovat ja kunnostavat sähkökalustoa, muunmuassa lajittelemalla rikkoontuneita sähköjohtoja pois ehjien seasta ja korjaamalla tai tekemällä uusia kuljetuslaatikoita tarvikkeiden logistiikkaa ja säilytystä varten.

Ennakkovaatimukset

Sähkötiimi ottaa mielellään sähköasennuksia osaavia ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä henkilöitä tiimiinsä. Sähköopin peruskaavoja P=U*I ja U=R*I pidemmälle harvemmin tarvitsee mennä edes vikavirtaryhmiä tai verkkotopologiaa laskiessa ja tärkeimpinä ominaisuuksina sähkötiimissä on ohjeiden ymmärtäminen, niiden noudattaminen ja asioiden loppuun saakka vieminen. Runkoverkkoa rakentaessa myös fyysisestä kunnosta on etua, koska painavimmat kaapelit painavat yli 4kg/metri (20m kaapelissa alkaa jo tuntumaan) ja osa sähkökeskuksistakin ovat raskaammasta päästä. Pöytäsähköjen rakentamiseen tarvitaan hyvää hahmotuskykyä konepaikkojen määristä ja sijainneista pöydissä, joten kolmiuloitteinen hahmotuskyky on ehdottomasti plussaa. Tapahtuman aikaista päivystystä varten on ongelmanratkaisukyvyt ja sosiaalisen kanssakäymisen kyvyistä etua, lisäksi vikaa korjataan yleensä lähes pilkkopimeydessä ja ahtaissa paikoissa. Jos omaat jotain pienjänniteverkkojen (alle 1000V) koulutusta tai työkokemusta, on siitä varmasti etua ja hyötyä, etenkin termistön ja työkalujen hallinnassa.

Tiimivetäjä

Sähkötiimiä vetää Antti Hara (oh1hih)