Infra

Tapahtuman infrastruktuurin rakentaminen on jaettu osa-alueittain eri tiimeille. Toisinaan eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa tiimeillä on tarpeita, joiden järjestäminen ei ole selkeästi yhdenkään tiimin osa-alueella tai sen järjestäminen vaatii tavallista laajempaa teknistä mietintää ja yhteistyön koordinoimista. Infran tehtävänä onkin pitää huoli, että tapahtuman tekniset haasteet tulevat ratkaistuiksi ja kaikille tiimeillä on käytettävissään tarvittavat tekniset resurssit.

Infran toiminta on lähes ympärivuotista ja se onkin loistava paikka päästä nikkaroimaan mitä ihmeellisimpiä rakennusprojekteja. Infratiimi tekee tapahtuman aikana kaluston huoltoa ja rakentelee asioita tulevia tapahtumia varten.

Ennakkovaatimukset
Infratiimiin sopii henkilö, joka pitää rakentelusta ja osaa suunnitella asioita pidemmällä tähtäimellä kokonaisuudet huomioon ottaen. Vastuuntunto ja kärsivällisyys ovat aivan yhtä tärkeitä ominaisuuksia kuin kokeilunhalu ja yleinen kiinnostus teknologiaa kohtaan. Infratiimissä käsitellään asioita pintaa syvemmällä tasolla, jolloin toiminnot myös vaikuttavat useisiin muihin osa-alueisiin.

Tiiminvetäjä
Tapio Haapala (Burner)
Tiiminvetäjä on lanimuumio, joka on järjestänyt laneja jo viime vuosituhannella. Hän on ollut järjestämässä jokaista Vectoramaa ja on mukana myös lukuisissa muissa lanitapahtumissa. Kränkälle vanhukselle tarvittiin eläkevirka, jossa hän ei ole liikaa haitaksi todellisille tekijöille, mutta voi silti kertoa tärkeäksi kokemiaan dementian huuruisia muistelmiaan uusille lanijärjestäjille. Näin syntyi infratiimi. Kun saavut tapahtumaan ja törmäät niin jonneja kuin järjestäjiäkin määrätietoisesti käskyttävään köyryselkäiseen sedän, olet todennäköisesti löytänyt Burnerin.