Turvallisempi tila kaikille

Haluamme varmistaa, että Vectorama on mahdollisimman turvallinen tapahtuma ja kaikilla osallistujilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja viihtyä tapahtumassa. Vectoraman osallistujat, järjestäjät, yhteistyökumppanit, striimaajat ja muut tapahtumassa vierailevat tahot sitoutuvat noudattamaan tapahtuman sääntöjä.

Vectoramassa ei hyväksytä minkäänlaista ikään, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, uskontoon, ulkonäköön, invaliditeettiin, henkilöön tai yhteisöön kohdistuvaa syrjintää, solvaamista, kiusaamista tai ahdistelua. Kaikenlainen kiusaaminen, ahdistelu, herjaaminen, uhkailu, sopimaton fyysinen kontakti, seksuaalinen ahdistelu tai tämänkaltaisiin toimiin kannustaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Jos koet itseesi kohdistuvaa sopimatonta käytöstä, tai todistat sitä tapahtuvan toiselle henkilölle, kannustamme ottamaan yhteyttä tapahtuman infoon (aulassa), ensiapuun tai järjestyksenvalvojiin. Tätä kautta löydät häirintäyhdyshenkilöt. Voit myös laittaa viestiä jollekulle häirintäyhdyshenkilöistä, jotka näkyy Vectoraman Discordissa Häirintäyhdyshenkilö-roolilla. Vaara- tai väkivaltatilanteissa ota ripeästi yhteyttä lähimpään järjestäjään.

Henkilö, joka käyttäytyy asiattomasti järjestäjien kehoituksesta huolimatta, voidaan poistaa tapahtumasta ilman maksun palauttamista. Tilanteesta riippuen (esimerkiksi väkivalta tai rikollinen toiminta) osallistuja voidaan poistaa tapahtumasta välittömästi ilman varoitusta. Tarvittaessa viranomaiset kutsutaan paikalle. Varkaustapaukset ilmoitetaan aina poliisille.

Jos koet häirintää tapahtumassa

Kokemuksesi on validi, eikä riipu siitä miten muut kokevat tilanteen. Jos olet kokenut ahdistavan tilanteen, älä mieti liikaa, onko asiasi niin merkittävä, että siitä kannattaa puhua. Määrittelet itse, miten ja kenen kanssa asiaa käsitellään.

Tapahtumassa on häirintäyhdyshenkilöitä, jonka kanssa voit jutella luottamuksellisesti. Hän voi kuunnella ja miettiä kanssasi yhdessä, miten haluat toimia. Usein nopea tilanteen purku auttaa, toisinaan tarvitaan ulkopuolista apua. Häirintäyhdyshenkilön kanssa voit selvitellä ajatuksiasi niin, että voit palata nauttimaan Vectoramasta paremmilla mielin.

Häirintäyhdyshenkilöön turvautuminen ahdistavassa tilanteessa on jokaisen kävijän oikeus, mutta ei velvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilö voi ohjata tarpeen vaatiessa tapahtuman omaan ensiapuun, jossa on valmiudet niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin ensiapuun.