Lisätiedot rahapalkintojen maksamista varten

Keräämme tämän lomakkeen avulla lisätietoja sellaisilta henkilöiltä, joille ollaan maksamassa yli 100€ suuruisia rahapalkintoja. Velvollisuutemme on ilmoittaa kaikki tällaiset rahapalkinnot verottajalle tulorekisteriin ja ilmoitusta varten tarvitsemme näitä tietoja rahapalkintojen vastaanottajilta.

Henkilötietoja säilytetään vain verottajalle tehtävään ilmoitukseen saakka, jonka jälkeen ne poistetaan.