Lisätiedot rahapalkintojen maksamista varten

Keräämme tämän lomakkeen avulla lisätietoja sellaisilta henkilöiltä, joille ollaan maksamassa yli 100€ suuruisia rahapalkintoja. Velvollisuutemme on ilmoittaa kaikki tällaiset rahapalkinnot verottajalle tulorekisteriin ja ilmoitusta varten tarvitsemme näitä tietoja rahapalkintojen vastaanottajilta.

Palkintojen saajien henkilötiedot

Henkilötietoja säilytetään vain verottajalle tehtävään ilmoitukseen saakka, jonka jälkeen ne poistetaan.